Vodafone představuje třetího virtuála, bude se jmenovat Q-CZ

Reklama

A máme tu dalšího virtuálního operátora, tentokrát v síti Vodafone, kde se připravují ke startu další dva operátoři, Centropol a DH Telecom. Nově k nim tedy přibude Q-CZ, opět se bude jednat o operátora pro další operátory, v tomto případě z oboru telekomunikací.

Třetím virtuálním operátorem v síti Vodafonu bude společnost Quadruple. Jedná se o jakési sdružení založené provozovateli kabelových a telekomunikačních sítí, tedy různých lokálních poskytovatelů internetu. Podle vlastních webových stránek byla založena už koncem roku 2010, aby umožnila vstup těchto hráčů na mobilní trh.

A přesně to nyní dělá. Dohodla se s Vodafonem na využití sítě, čímž umožní svým akcionářům, tzn. různým kabelovým poskytovatelům internetu, nabízet jejich zákazníkům mobilní služby v síti Q-CZ. Pokud tedy máte internet od nějakého místního poskytovatele, možná brzy dostanete e-mail s konkrétní nabídkou.

„Právě podepsaná velkoobchodní smlouva nám umožní realizovat náš dlouhodobý cíl – vytvářet pro stávající i nově příchozí klienty integrovanou nabídku služeb elektronických komunikací. Tato nabídka zahrnuje kabelovou televizi, internet, fixní a nyní i mobilní telefonii s jednotným vyúčtováním a kvalitní zákaznickou péčí. A to vše za konkurenceschopné ceny doplněné dalšími výhodami“, vysvětluje Přemysl Klíma, předseda představenstva Quadruple.

Komentář Mobinfo.cz

Musím ocenit cestu, kterou se Vodafone vydal. Zaměřuje se na silné partnery, kteří mají svůj zákaznický kmen vybudovaný, a mohou mu tak nabídnout další službu. To platí jak pro Centropol s jeho více než 300 tisíci odběrateli levného plynu a elektřiny, tak pro Q-CZ s jeho zástupy zákazníku platících si připojení na internet. V případě Q-CZ si prostě ke svému domácímu internetu či kabelové televizi přiobjednáte ještě mobilní služby a za všechno dostanete od svého poskytovatele pravděpodobně nějakou cenu.

Třetí virtuální operátor, DH Telecom je zase z trochu jiného soudku. Udělá za Vodafone „špinavou“ práci, dohodne se s různými malými firmičkami, které by rády měly vlastního virtuála, ale na vyjednávání podmínek či provozování některých dílčích činnosti nemají dostatek energie.

Reklama