Výtahy Kone se připojují k internetu věcí

Reklama

Firmy Deutsche Telekom a Huawei podepsaly smlouvu se společností Kone. Nyní začínají pracovat na připojení více než milionu výtahů, eskalátorů a domovních dveří do internetu věcí.

K čemu je výtahu připojení k internetu, ptáte se? Přes internet věci bude do centrálního cloudu ukládat všemožné servisní, provozní a mechanické informace. Ty se pak budou využívat hned několika způsoby. Předně, pokud bude technik povolán k jeho poruše (nebo pokud bude porucha detekována automaticky z posílaných dat), získá dopředu přesnější informace o tom, co se ve skutečnosti děje nebo dělo.

Podrobné informace o činnosti výtahů ve svých budovách budou mít také firmy, tedy zákazníci firmy Kone. Díky analýze velkých dat, které Kone ze svých výtahů a eskalátorů získá, bude snad možné navrhnout výtahy lepší. Očekává se i vývoj nových aplikací, například prediktivních výtahů.

Jak by se vám líbil výtah, který po čase zjistí, že ve třetím patře chodí skupinka kamarádů v 10.30 na cigaretu, a v uvedený čas by pro ně rovnou přijel?

Reklama