Výzkum Netbox: Čeští senioři jsou na internetu aktivní

Reklama

Podle výzkumu internetového providera Netbox jsou čeští senioři na internetu aktivní. Běžně nakupují, komunikují s blízkými, někteří dokonce i programují.

Netbox provedl výzkum mezi 1 100 seniory. Zjistil, že ačkoli pouhých 46 % dotázaných seniorů hodnotí své znalosti jako dostačující, na internetu se neváhají pouštět i do uživatelsky náročnějších úkonů. Mezi nejčastěji provozované aktivity patří sledování online zpravodajství, komunikace s nejbližšími (obě 83 %), následovaná online nakupováním (69 %) a sledováním streamovacích služeb, jemuž se věnuje 35 % dotazovaných. Výjimkou nejsou ani online vzdělávací kurzy v rámci univerzit třetího věku.

Více než polovina respondentů (54 %) se novým věcem v oblasti užívání internetu učí zcela sama. Zmíněné kurzy nebo workshopy využívá přibližně desetina, zbytek se pak s dotazy obrací na své blízké. Zásady jako volba dostatečně silných hesel, vyhýbání se podezřelým webovým stránkám nebo bezpečné online platby dle průzkumu aplikuje 82 % dotázaných. Každý osmý se přiznal, že pravidla zná, ale na jejich dodržování příliš nedbá, zatímco zbylých 6 % o nich nikdy neslyšelo.

Obavy ze zneužití osobních údajů nebo podvodu jsou přitom namístě. Tři z pěti oslovených seniorů se alespoň s jednou formou podvodného jednání na internetu setkali. Nejčastěji se jednalo o podvodné e-maily, které zaznamenalo 38 % respondentů. Asi čtvrtina pak narazila na vyskakující okna s podezřelými nabídkami.

Reklama