Výzkum O2: více než polovina dětí zažila šikanu

Reklama

Podle výzkumu O2, který realizovalo ve spolupráci s Univerzitou Palackého, se velká část dětí setkává na internetu s rizikovým až kriminálním jednáním. Bez viny ale nejsou ani rodiče, kteří často sdílejí fotky či videa dětí.

Výzkum proběhl na 27 177 respondentech ve věku 7-17 let a zaměřil se na způsob, jakým děti využívají internet, a s jakými negativními jevy se na něm setkávají. Více než polovina dětí mladších 13 let využívá sociální sítě, i když pravidla stanovují jasnou věkovou hranici 13 let. Nejoblíbenější aktivitou dětí na internetu je YouTube, následuje Facebook a Instagram. Zajímavý je relativně vysoký podíl sociální sít+ TikTok, kterou využívá více než čtvrtina českých dětí.

Zhruba polovina dětí se setkala s agresivním chováním vůči své osobě na Facebooku či jiné sociální síti, nejčastěji se jedná o verbální agresi. Asi 8 % dětí potvrdilo, že rodiče zveřejnili na sociální síti fotku nebo video dítěte, i když s ním toto nesouhlasilo. Tomuto jevu se říká sharenting.

Více než čtvrtina dětí dostala prostřednictvím internetu pozvání na schůzku od neznámého člověka a 70 % z nich na schůzku skutečně vyrazilo.

Nadpoloviční většina dětí (53 %) má povoleno o přestávce mobil používat, tyto děti pak tráví přestávky hraním her na mobilu (41 %), na sociálních sítích (38,9 %) nebo říkají, že se nudí (33,7 %). Přibližně stejný počet nudících se dětí najdeme i ve školách, kde je mobil o přestávkách zakázán (34,6 %). Děti, které mají zakázáno používat o přestávce mobil, ale také mnohem častěji čtou časopisy (o 60 % více než tam, kde mají děti mobil povolený), knížky (o 13,54 %), hrají deskové a karetní hry (o 65 % více) nebo sportují (o 29 % více).

Reklama