Výzva přijata: na Štědrý den padly všechny SMS rekordy, překonáme je i na Silvestra?

Reklama

Zítra čeká české mobilní sítě další perný den. Všichni si vzájemně budeme posílat přání, děkovat za ně, telefonovat našim blízkým. Při této příležitosti se sluší připomenout statistiky mobilního provozu letošního Štědrého dne.

V síti O2 se na Štědrý den odeslalo 27 961 240 textových zpráv, čímž došlo k překonání rekordu (27,7 milionu zpráv z roku 2009). Nejvíce jsme si přáli v době oběda, což nahrává příznivcům štědrodenního půstu a lovu na zlaté prasátko. V hodině 12.00-13.00 totiž odešlo 2 590 645 zpráv. Multimediální zprávy ani letos příliš nezabodovaly. Poslalo se jich pouhých 330 408, z toho 27 564 před obědem, v čase od 11.00 do 12.00. Dopoledne jsme si podstatně více volali, hovory zaznamenaly špičku v době od 10 do 11. V tuto dobu bylo spojeno 1 607 067 hovorů z celkového počtu 15 763 134.

Celkový počet textových zpráv zpracovaných SMS centrem T-Mobile na Štědrý den po třech letech stoupl, a to téměř o 11 %, a přesáhl tak 29 milionů. Nejrušnější SMS hodinou byl opět úsek 12:30 – 13:30, kdy SMS centrum zpracovalo více než 2,7 milionu zpráv. Multimediální zprávy (MMS) zaznamenaly i letos nárůst: letos jejich počet dosáhl téměř 404 tisíc, tedy o necelých 20 % více. Nejrušnější MMS provoz byl letos mezi 12:15 – 13:15. Během tohoto úseku MMS centrem prošlo přes 36 tisíc multimediálních zpráv. Celkový počet příchozích i odchozích hovorů dosáhl téměř 17,8 milionu, což je o přibližně 9,5 % více než v roce 2012. Rozložení hovorů v čase zůstává stejné jako v předchozích letech: největší hlasový provoz se jako již tradičně odehrál mezi 10:00 a 11:00, kdy bylo uskutečněno téměř 1,8 milionu hovorů.

Pozadu nezůstal ani Vodafone. Lidé si letos o Vánocích vzájemně poslali celkem 18,3 milionu SMS, což je o 6 % více než loni. Špička co se týče SMS nastala ve 13.14. Lidé si letos o Vánocích vzájemně z mobilů poslali téměř 174 000 MMS, což je o 2 % více než loni. Špička, co se týče MMS, nastala mezi 12.40 a 12.50. Hovorů bylo celkem 8,5 miliónů, což je o 17,3 % více než loni. Špička nastala mezi 10 a 11 hodinou.

Reklama