Z historie ČTÚ: od odboru ministerstva po samostatný úřad

Reklama

Český (nejen) mobilní trh koordinuje a reguluje Český telekomunikační úřad, který nedávno oslavil 15. narozeniny. Jeho historie se ale datuje už do roku 1993, kdy vznikl jako součást příslušného ministerstva.

České telekomunikace začalo od vzniku České republiky v roce 1993 řídit Ministerstvo hospodářství, konkrétně jeho 6. sekce. Ta přešla v říjnu 1996 jako celá sekce pod správu Ministerstva dopravy a spojů. To je z dnešního pohledu zajímavé, protože zvláštní ministerstvo spojů už dávno nemáme a ČTÚ spadá pod Ministerstvo průmyslu.

Český telekomunikační úřad jako samostatná instituce pod názvem „správní a regulační úřad
ve věcech telekomunikací a poštovních služeb“ byl z Ministerstva dopravy a spojů vyčleněn k začátku druhého pololetí roku 2000. Mimochodem, právě na přelomu tisíciletí probíhala první privatizace státního Telecomu a očekávalo se, že tím dojde k definitivnímu odstátnění telekomunikačního sektoru.

Pro ČTÚ došlo kromě osamostatnění k další změně. Zatímco v rámci ministerstev stál v jeho čele Ředitel sekce, nově ho řídil Předseda. K přejmenování na ČTÚ a zřízení Rady v dnešní podobě došlo až v roce 2005, kdy nový zákon převedl do české legislativy pojmy a koncepty Evropské unie.

 

Reklama