Ženy provolají více a tíhnou k Facebooku

Reklama

Mobil od ČEZ si nechal udělat průzkum chování mobilních uživatelů. Agentura GfK pak zjistila, že ženy provolají více času i peněz, stráví také z mobilu více minut na sociálních sítích.

Podle výsledků průzkumu utratí 81 % dotázaných lidí za mobilní služby do 500 Kč měsíčně. O něco více za mobilní služby utrácejí ženy, více než pětina z nich uvádí útratu v rozmezí 500 – 1000 Kč měsíčně. Naopak mezi muži je vyšší podíl těch, kteří utrácejí méně než 250 Kč měsíčně.

Průměrný telefonní hovor trvá zhruba u 75 % respondentů maximálně pět minut. O něco stručnější jsou při svých hovorech muži, 6 z 10 volá průměrně do dvou minut. Telefonní hovory žen jsou o něco delší, třetina z nich volá v průměru déle než 5 minut (u mužů je to zhruba 14 %). Ženy také v průměru odešlou o dvě SMS denně více než muži, nejvíce aktivními pisatelkami jsou pak dívky ve skupině 18 až 25 let. A komu nejčastěji voláme? Ženy volají dětem s vyšší frekvencí než muži. Muži naopak častěji volají svým partnerkám než obráceně.

Datové služby jsou již běžnou součástí nabídky mobilních služeb a internet v mobilu pravidelně využívá 34 % dotázaných. U věkové skupiny do 35 let je to pak zhruba polovina. Z výsledků vyplývá, že ženy častěji navštěvují sociální sítě. Jejich protějšky zase častěji než ženy hledají aktuální zprávy a praktické informace, více využívají banku v mobilu nebo řeší pracovní záležitosti.

Reklama