Ženy provozují sex po telefonu častěji než muži

Reklama

­

Operátor O2 si nechal zpracovat průzkum na téma sexu po telefonu. Ukázalo se, že podobným kratochvílím se alespoň jednou v životě věnoval každý čtvrtý dospělý Čech.

Průměrný sex po telefonu zabere 23 minut nebo 17 SMS. Nejčastějšími důvody, proč lidé sahají po mobilu za účelem sexuálního uspokojení, jsou odloučení od partnera, zahnání dlouhé chvíle, touha zažít něco nového a oživit vztah.

Podle průzkumu provozují lidé sex po telefonu nejčastěji se svým partnerem. Obecné povědomí mezi respondenty však je, že zprávy s erotickým obsahem si posílají nejčastěji milenci či úplně cizí lidé. Pokud Češi sáhnou po telefonu za účelem sexuálního vzrušení, činí tak zejména večer nebo v noci a nejčastěji z pohodlí domova. Pětina těch, kteří sex po telefonu v nějaké formě provozují, se však přiznává, že se mu oddává i přes den v zaměstnání.

Většina respondentů se přiklání k názoru, že erotické SMS či hovory s osobou, která není jejich stálým partnerem, je nevěra. Nepanuje však shoda mezi muži a ženami. Zatímco jakoukoli formu sexu po telefonu považuje za nevěru 70 % žen, muži jsou shovívavější a za nevěru by podobné aktivity označilo pouze 40 % z nich. Tolerance roste i s věkem. Nic špatného nevidí na intimních hovorech a textových zprávách s jiným člověkem více jak dvě třetiny respondentů starších 49 let, zatímco mezi mladými do 29 let tento názor zastává už jen necelá pětina. K označení sexu po telefonu jako nevěry se také přiklání spíše vysokoškolsky vzdělaní lidé a ti, kteří s ním mají vlastní zkušenost.

Sexu po telefonu se oddávají zejména vysokoškolsky vzdělaní Češi do 29 let. Tato věková skupina se také nejčastěji přiznává k focení intimních partií svých nebo svého partnera mobilem a následnému posílání těchto fotek formou MMS.

Z průzkumu také vyplynulo, že k praktikování sexu po telefonu se přiznává vyšší procento žen než mužů

Reklama