Změna mobilního operátora i s přenosem telefonního čísla vám zabere sotva 10 dní

Reklama

Zatímco doposud mohl být při změně mobilního operátora převod čísla dokončen až za 34 dní, od 1. února 2018 na to mají poskytovatelé pouze 10 dní. Rozhodla o tom loňská novela zákona o elektronických komunikacích, která vstoupila v účinnost až nyní.

Ještě do konce ledna platilo pravidlo, že mobilní operátor mohl zahájit proces přenosu čísla až po uplynutí výpovědní lhůty. Jelikož výpovědní lhůta trvá jeden měsíc a proces přenosu čísla 4 dni, mohli klienti čekat na změnu i 34 dní.

Tomu je ale od druhého měsíce letošního roku konec. Chce-li zákazník přejít ke konkurenci, chce-li si ponechat své staré telefonní číslo a nechce-li se domluvit s operátorem jinak, pak musí poskytovatel přenést číslo do 10 dnů. Stejná pravidla platí jak pro velkou trojku operátorů, tak i pro menší virtuální společnosti.

Postup procesu přenesení čísla

  1. Jako první musí klient podat žádost o přenesení čísla u přejímacího poskytovatele služeb.
  2. Druhý den přejímací operátor čeká na podání výpovědi zákazníkem, kdy zároveň také zašle objednávku opouštěnému operátorovi.
  3. Dalším důležitým bodem je, aby opouštěný operátor potvrdil objednávku přejímacímu operátorovi.
  4. Jako poslední musí přejímací operátor informovat o datu přenesení do RNPDB (Reference Number Portability Database). Tento den zúčastněné subjekty také stahují plán portace a směrovací údaje. Od půlnoci je následně telefonní číslo připraveno k přenesení k novému poskytovali.

Celému procesu ale ještě něco předchází. Zákazník musí požádat svého poskytovatele služeb o tzv. ČVOP, což je kód pro přenos čísla. Tento kód je platný rovných 60 dní a je jen na zákazníkovi a novém operátorovi, na kdy se domluví na přenosu. V tuto dobu klient získá také novou SIM kartu, ta je ale funkční až po zdárném dokončení celého procesu.

Lákají-li vás neomezené tarify u konkurence, rozhodně se tak nemusíte atraktivní nabídky vzdávat kvůli zdlouhavému a náročnému procesu. Vše je vyřízeno rychle a za pomoci nového poskytovatele.

Co když se rozhodnete změnit operátora i telefonního číslo?

Se změnou čísla může být změna operátora delší. Jestliže přecházíte od stávajícího operátora k novému, a kromě toho, že chcete levnější tarif a lepší mobilní internet, chcete i nové telefonní číslo, pak výpovědní lhůta nadále trvá 30 dní.

Co dál nového přinesl zákon o elektronické komunikaci?

Novela zákona o elektronické komunikaci vstoupila v platnost 2. září 2017. Kromě zkrácení doby přenosu čísla stanovila výpovědní lhůtu na maximálně 30 dní a nařídila operátorům, že musí při jednostranné změně smlouvy zákazníky informovat alespoň měsíc předem a umožnit jim odstoupit od smlouvy bez sankcí. V případě smlouvy na dobu určitou musí klienta o prodloužení sami požádat.

Reklama