Změna podmínek: kdo má nárok na 200 Kč slevu?

Reklama

Od 1. července 2023 vstoupily v platnost změny týkající se podmínek poskytování tzv. zvláštních cen pro osoby se zvláštními sociálními potřebami. Úpravy přinášejí změnu okruhu osob  oprávněných čerpat cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč za měsíc na služby elektronických komunikací.

Oprávněnou osobou je od července i nadále zdravotně postižená osoba, nebo osoba s nízkými
příjmy. Nově se však osobou s nízkými příjmy rozumí osoba pobírající příspěvek na živobytí. Tato osoba v souladu s uvedeným nařízením vlády předkládá poskytovateli služby zvláštních cen (operátorům O2, T-Mobile, Vodafone, PODA) potvrzení, že je příjemcem příspěvku
na živobytí nebo společně s tímto příjemcem posuzovanou osobou.

Potvrzení, které vydávají místně příslušné pobočky Úřadu práce, je nutné předložit vybranému poskytovateli zvláštních cen. Každá oprávněná osoba může v rámci jednoho kalendářního měsíce
čerpat cenové zvýhodnění pouze jednou u jednoho poskytovatele.

Reklama