Zpozdil se přenos čísla? Máte nárok na odškodné

Reklama

Na paušální náhradu mají dotčení účastníci nárok v případě, kdy dojde k přenesení čísla či změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, poruší-li přejímající či opouštěný poskytovatel své zákonné povinnosti či nebudou-li dodrženy dohodnuté termíny opravy a instalace.

Výše paušální náhrady, která bude účastníkům ve zmíněných případech náležet, nezávisí na posouzení jednotlivých poskytovatelů, ale je pevně dána vyhláškou, která stanovuje výše této
náhrady pro jednotlivé situace.

Obecně platí, že paušální náhrada nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1 000 Kč za den. Kupříkladu dojde-li k přenosu čísla či ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, má dotčený účastník nárok na náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení.
Počínaje šestým dnem trvání prodlení je náhrada navýšena na 400 Kč za každý započatý den takového prodlení.

Poskytovatelé musí zveřejnit tyto informace na svých webových stránkách jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem a uveřejnit je, či odkaz na ně, vždy společně s informacemi o postupu
při přenesení čísla nebo změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

Reklama