Zrušení roamingových poplatků v EU pokračuje dalších 10 let

Reklama

Pokud jste si zvykli na jeden z výdobytků Evropské unie, možnost telefonovat a datovat v zemích EU za stejných podmínek jako doma, můžete být klidní. Příslušná opatření byla prodloužena až do roku 2032.

Původní Roaming like at Home (V roamingu jako doma) platí jen do června 2022, čili od prázdnin by nám mohli operátoři v zahraničí opět účtovat příplatky. Evropský parlament, Rada EU i Evropská komise se dohodly, že tento systém prodlouží o dalších deset let, tedy do roku 2032.

Inovované nařízení obsahuje také nové omezení velkoobchodních cen, které se koncových zákazníků týkají jen nepřímo. Mezi další novinky patří nové požadavky na poskytování služeb ve stejné kvalitě, jako v domovské síti a na lepší informovanost o přístupu k tísňové komunikaci bez ohledu na to, kde se
v Evropě nacházejí. Zdůrazněn je požadavek na poskytování relevantních informací, a to zejména těch, které mají spotřebitele upozornit na možné neočekávaně vysoké náklady za poskytovanou službu, např. za služby informačních linek apod.

Reklama