Ruší mobily TV signál? ČTÚ vyvrací mýty

Reklama

Český telekomunikační úřad se setkává s názory, že za nekvalitní příjem televizního signálu přes anténu mohou mobilní rádiové sítě, protože ruší televizní signál a tím zhoršují jeho kvalitu a dostupnost.

Signál mobilních sítí může za určitých podmínek skutečně způsobit rušení příjmu televizního signálu. Jedná se o situace, kdy mobilní síť využívající sousední frekvenční pásmo vedle televizního pásma, pokud se její základnové stanice nachází v blízkosti televizních antén diváků, může způsobit nežádoucí rušení nebo i úplné zarušení příjmu televize. S tímto problémem se počítalo, když bylo pásmo 700 MHz uvolňováno pro výstavbu sítí 5G.

Z toho důvodu také operátoři mají povinnost, v případě, že se rušení vyskytne, zjednat nápravu. Jak v takovém případě postupovat? Předně musíte podat stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu, který situaci prošetří. Podle statistik jsou stížnosti na rušení signálu asi pětinou všech podaných stížností, a zhruba jen polovina je oprávněná.

ČTÚ situaci prošetří a případně vydá nařízení mobilnímu operátorovi, aby zajistil nápravu. Ta vyžaduje zásah na anténě přijímající telefonní signál, ať už se jedná o anténu individuální nebo sdílené například v rámci bytového domu. Veškeré náklady v tomto případě hradí mobilní operátor. Rušení nelze bohužel dopředu předpovídat. Úřad i operátor tak musí počkat, zda se reálně vyskytne, a pak teprve jednat.

 

Reklama