Mobilní rozhlas zaměstná krizového dispečera

Reklama

Přes Mobilní rozhlas komunikuje už čtvrt milionů občanů se svými obcemi. Dávají jeho prostřednictvím podněty, hlásí problémy. Některé z nich bude nově řešit zkušený krizový dispečer.

Pokud někdo ohlásí přeplněný odpadkový koš, je to sice nepříjemná situace, ale asi vydrží třeba do rána. Když se ale někdo ozve s tím, že našel zaběhnutého psa, je potřeba to řešit ihned a systematicky. Provozovatel systému Mobilní rozhlas se proto rozhodl zaměstnat krizového dispečera.

Ten má zkušenosti s prací u složek integrovaného záchranného systému a krizovou intervencí. Dokáže proto řešení nahlášených událostí zkoordinovat tak, aby došlo k jejich co nejrychlejšímu vyřešení. Podle tvůrců systému jsou již dnes podněty záchrannému systému odesílané přes aplikaci běžné a v budoucnu budou stále častější.

Systém je navíc připraven pro bližší integraci s bezpečnostními složkami. Do budoucna by mohl sloužit třeba pro aktivizaci armádních záloh.

Reklama