T-Mobile + T-Systems: spojeno

Reklama

Na začátku května vstoupila v platnost smlouva o prodeji akcií firmy T-Systems. T-Mobile se tak stal jeho stoprocentním vlastníkem. Jedná se ale jen o kosmetickou změnu, z pohledu zákazníka to na činnost obou společností nebude mít žádný vliv.

O koupi T-Systems českým T-Mobilem jsme vás již dříve informovali v tomto článku. Smlouva nabyla účinnosti 2. 5. 2013, od tohoto okamžiku je tedy T-Mobile Česká republika mateřskou společností pro T-Systems Česká republika. Jak praví tisková zpráva: Změna akcionáře činnost T-Systems Czech Republic bezprostředně neovlivní. Společnost bude i nadále vytvářet a dodávat ICT řešení pro korporátní zákazníky a veřejnou správu; kontinuita dodávek služeb je zajištěna. Obě společnosti budou pro své zákazníky společně vytvářet a dodávat služby inteligentních sítí, cloudové služby, integrované nástroje pro spolupráci a řešení mobility v podnikání.

Reklama