Výroční zpráva ČTÚ: Jak si vedeme?

Reklama

Český telekomunikační úřad vydal výroční zprávu za rok 2016. Mimo jiné v ní najdete přehled českého mobilního trhu, zjistíte, kolik zákazníků mají virtuálové, nebo jak se mění reálná cena za minutu volání.

Na konci roku 2016 bylo v Česku asi 14,1 milionu aktivních SIM karet, z toho 9,3 milionu s paušálním programem (post-paid) a 4,8 milionu s předplacenou kartou (pre-paid). Jak vidíte na následujícím grafu, celkový počet SIM karet v čase roste, a to zejména ve prospěch tarifních programů, zatímco počet předplacenek stagnuje až mírně klesá.

Zdálo by se, že za růstem SIM karet jsou virtuální operátoři, není to ale tak zcela pravda. ČTÚ eviduje více než 200 žádostí o provozování mobilního operátora. Fakticky ale nějakou činnost vykazuje 157 firem a dalších 18 značkových přeprodejců. Celkově mají virtuálové tržní podíl 7 %, když ale odečtete ty, kteří jsou přímo vlastněni velkými síťovými operátory, zůstává tržní podíl stěží 3,4 %.

Průměrná cena provolané minuty klesla v českých sítích mezi roky 2015 a 2016 o 11 % na 0,98 Kč/min. Do této sazby jsou zahrnuti jak koncoví zákazníci, tak firmy, v úvahu je potřeba brát i neomezené tarify, u nichž se cena za minutu vypočte vydělením ceny tarifu a počtu skutečně provolaných minut. Na dalším grafu pak vidíte, že ceny se u jednotlivých operátorů takřka neliší.

Počet lidí, kteří ze svého mobilu využívají internet, vzrostl o 10,6 % na 7,6 milionu. ČTÚ si to vysvětluje především rozšíření LTE v posledních letech, já bych se spíš klonil k rozmachu smartphonů a nových tarifů, jejichž je internet nedílnou součástí.

Na druhou stranu je pravda, že objem stažených dat výrazně roste.

Reklama