ČTÚ: problémy s TV příjmem jen zřídka způsobují sítě operátorů

Reklama

Za roku 2021 a 2022 řešil Český telekomunikační úřad celkem 2 361 stížností na příjem televizního signálu DVB-T2. Jen asi 10 % bylo způsobeno budování mobilních sítí.

Nejčastější příčinou byla závada na straně diváka (1421 případů). V případě tohoto zjištění doporučuje ČTÚ divákům vhodný způsob odstranění závady. Dále pak v 241 případech bylo zjištěno a potvrzeno rušení příjmu televize jiným elektronickým zařízením (ve 232 případech šlo o nově spuštěnou základnovou stanici mobilní sítě).

V takovém případě buď je možno provést odrušení techniky ČTÚ na náklady operátora přímo na místě, nebo je povinen dodatečná opatření na své náklady provést příslušný mobilní operátor.

V 581 případech se ani nekvalitní příjem, ani rušení neprokázaly (mezi důvody může patřit např. odlišné počasí v době hlášení závady a měření) a pouze v 113 případech byl potvrzen nekvalitní televizní signál.

Každou stížnost Český telekomunikační úřad řeší měřením přímo u diváka, s výjimkou těch, kde je prakticky jisté, že jde o rušení základnovou stanicí operátora – tyto stížnosti jsou v zájmu urychlení ihned předávány mobilnímu operátorovi k řešení.

Reklama