ČTÚ si došlápne na pokrytí železnic

Reklama

Český telekomunikační úřad uzavřel dohodu o spolupráci se Správou železnic. Pomůže tak kontrolovat pokrytí železničních tahů a odstraňování různých zdrojů rušení.

Dohoda o spolupráci se dotkne hned několika oblastí. Správa železnic poskytne součinnost při kontrolách ČTÚ, který bude ověřovat plnění závazků mobilních operátorů týkajících se železničních tratí. Ty stanovují povinnost zajistit do února 2025 pokrytí 100 % hlavních a 98 % vedlejších koridorů v rámci evropské dopravní sítě TEN-T. Při zmíněných kontrolách bude ČTÚ využívat speciální měřicí vůz Správy železnic.

Oba subjekty se budou současně podílet na zjišťování a odstraňování zdrojů rušení mobilních rádiových sítí a také zdrojů rušení železničních zabezpečovacích systémů.

Reklama