Novinky v odstupování od smluv

Reklama

Pokud jste uzavřeli smlouvu na ulici nebo po telefonu, takzvaně mimo obvyklou provozovnu, máte od ní právo ve lhůtě 14 dní odstoupit. Nově platí určité novinky, které vám toto právo usnadňují.

Podle nařízení vlády č. 29/2023 Sb. musí zákazník při uzavření smlouvy, tedy při jejím uzavření na dálku, dostat přinejmenším formulář, jehož prostřednictvím může od smlouvy odstoupit. Ideálně by spolu s ním měl dostat také poučení o možnosti, jak odstoupit, ale to už není povinné. Přitom platí, že k odstoupení není potřeba použít výhradně tento dodaný formulář. Úplně stačí, když zákazník jakýmkoliv způsobem vyjádří svůj nesouhlas s uzavřením smlouvy.

Reklama