Operátorský poker o frekvence

Reklama

ČTÚ předložil tento týden k veřejné konzultaci návrh podmínek dražby volných mobilních frekvencí. Prozkoumali jsme aukční řád a zadávací dokumentaci, přinášíme vám přehledný popis toho, jak taková aukce v praxi vypadá.

V současné době probíhá veřejná konzultace ke zveřejněným podmínkám. Jasno by mělo být do měsíce, to je totiž lhůta, kdy ČTÚ zapracuje všechny relevantní připomínky a seznámí nás s finální podobou všech pravidel a podmínek. Vlastní aukce pak proběhne s největší pravděpodobností v druhé polovině listopadu, přičemž výsledky budou vyhlášeny těsně před Vánoci.

Kdo se může zúčastnit

Podmínky účasti jsou poměrně volné, rozhodně nijak nezvýhodňují současné operátory. Do aukce se může přihlásit kdokoliv, kdo má příslušné podnikatelské oprávnění v oboru elektronických komunikací. Společnost samozřejmě nesmí být v likvidaci, dlužit státu, být na černé listině firem, jimž nelze zadávat veřejné zakázky apod.

Před vlastním zahájením aukce je potřeba složit na účet ČTÚ záruku, kterou prokážete, že jste dostatečně solventní. Minimální výše záruky činí 80 milionů, maximální 250 milionů, přičemž mezi těmito dvěma póly se můžete pohybovat dle svého uvážení v desetimilionových skocích (lze tak složit např. 130 milionů, ale nikoli už 135 milionů).

Podle výše složené záruky získáte od ČTÚ tzv. body eligibility. V jiném dokumentu používá ČTÚ pojem „aktivitní body“, který mi přijde vhodnější, proto se ho budu po zbytek článku držet. Jeden aktivitní bod přiděluje ČTÚ za složení deseti milionů korun, podle vaší volby tak získáte 8-25 aktivitních bodů.

Jakmile splníte všechny podmínky, pozve vás ČTÚ na školení práce s aukčním systémem, vydá vám příslušné certifikáty apod. Vše už směřuje k vlastnímu zahájení aukce.

Co přinese aukce mobilních frekvencí

Co přinese aukce mobilních frekvencí

ČTÚ zveřejnil první návrh podmínek, za jakých prodá volné frekvence. Podmínky nyní podstoupí veřejnou konzultaci. Pokud vše dobře dopadne, mohou se na českém trhu objevit další mobilní operátoři. Zatím ale nepředbíhejme a podívejme se, co ČTÚ vlastně navrhuje.

Od desíti do šesti

Samotná aukce probíhá prostřednictvím zabezpečených internetových stránek (na jejich tvorbu mimochodem ČTÚ vypsal veřejnou soutěž s cenovým limitem 8,5 milionu korun bez DPH). Účastníci aukce se prostřednictvím počítače přihlásí do systému, v němž vidí přehled všech důležitých informací, mohou podávat nabídky a komunikovat s ČTÚ. Systém také obsahuje synchronizované hodiny, tedy „velitelský čas“ vyhlašovaný ČTÚ.

Aukce sestává z několika (teoreticky nejméně třech, nejvyšší počet není omezen) kol, která probíhají v pracovní dny mezi desátou hodinou ranní a šestou hodinou večerní. Čtvrt hodiny před zahájením aukčního kola ČTÚ všechny účastníky informuje. Kolo končí po uplynutí šedesáti minut nebo v okamžiku, kdy všichni účastníci podali své nabídky (řečeno pokerově: „všichni si přisadili“).

Právě nyní přichází ke slovu zmíněné aktivitní body. Každý dražený blok má přidělen určitý počet bodů (0,5-4), v každém kole může účastník přihazovat jen tak, aby nepřekročil svůj limit aktivitních bodů. Např. účastník s osmi body může „přihodit“ na dva bloky oceněné čtyřmi body, nebo třeba jeden čtyřbodový a dva dvoubodové.

Celkem čtyřikrát po dobu trvání aukce se může účastník vzdát práva příhozu (vynechat kolo), a to buď tím, že to explicitně řekne, nebo prostě v šedesátiminutovém limitu nedá žádnou nabídku. To neplatí pro první kolo, kterého se musí zúčastnit všichni.

Po ukončení kola zašle ČTÚ všem účastníkům přehled, který shrnuje nabídky u jednotlivých bloků. Nejvyšší nabídka je určena podle toho, kdo nabídl nejvíc. Pokud se sejdou dvě stejné částky, má přednost ten, kdo učinil nabídku dřív. Aukce je pro účastníky anonymní. Zatímco ČTÚ má samozřejmě přehled, kdo kolik nabízí, ve zmíněném přehledu rozhodně nebudou uvedeny názvy zúčastněných firem.

Vsaď, nebo přijdeme o body

Počet bloků, na něž lze v každém kole přihazovat, je omezen počtem aktivitních bodů k dispozici. Ty jsou na počátku „zakoupeny“ složením záruky“, jejich počet ale mezi koly klesá. K výpočtu se používá určitý vzorec, pro potřeby tohoto článku stačí říct, že pokud vaše přihazovací aktivita v některém kole neodpovídá počtu bodů, které máte k dispozici, v příštím kole o část z nich přijdete. To neplatí, pokud využijete jednoho ze čtyř práv absence.

Kromě absence máte k dispozici taky pět žolíků umožňujících stažení předchozí nabídky. Pokud zjistíte, že jste prozatímním vítězem aukce určitého bloku, protože ostatní účastníci nepřihazovali tak, jak jste očekávali, můžete v dalším kole prohlásit, že tento blok nechcete. Právo stažení nejvyšší nabídky lze použít jen v pěti kolech, přičemž je lhostejno, kolika bloků se v daných kolech vzdáte.

Výše příhozů není libovolná, poslední nejvyšší nabídku lze zvýšit o 10 % nebo 20 %, jiné možnosti nejsou. Kdo po ukončení aukce (viz dále) drží u jednotlivých bloků nevyšší nabídku, vyhrává.

Při tomto principu by ale taky aukce mohla trvat donekonečna. Jak se pozná, že už nikdo nechce přihodit? Poslední kolo je takové kolo, ve kterém nikdo nepřihodil, nikdo nestáhl svou předchozí nabídku a nikdo nevyužil práva absence. Druhou možností ukončení aukce je stav, kdy dvě kola po sobě nikdo nepodal novou nabídku, ani žádnou ze svých starých nestáhl. A do třetice si ČTÚ vyhradil právo ukončit aukci, pokud už zůstane jen jeden účastník s právem příhozu (který dosud nepřišel o všechny aktivitní body).

Jak to tedy může probíhat?

ČTÚ doporučuje, aby měl každý účastník aukce k dispozici čistý počítač s řádně aktualizovaným operačním systémem, poslední verzí Javy a minimem dalších aplikací, který bude používat jen k účelu aukce. Dále navrhuje existenci záložního počítače pro případ poruchy, internetové připojení s rychlostí downloadu alespoň 128 kb/s.

Lze jistě předpokládat, že to nebude pro žádnou firmu ucházející se o frekvence s vyvolávací cenou 9,2 miliardy žádný problém. Jistě každá zvládne připravit několik počítačů, záložní internetové spojení pro případ překopnutí optického kabelu, několik IT administrátorů, případně možnost evakuace celého aukčního týmu do protiatomového krytu nebo mimo záplavovou oblast.

Prvního kola se musí zúčastnit všichni (kdo se nezúčastní, vypadne), čili v něm bude ještě trochu těsno. Na druhou stranu tipuji, že všichni budou mít strategii pro několik prvních kol dokonale rozmyšlenou dopředu, takže bychom první kolo mohli zvládnout poměrně rychle.

Potom se podle mých odhadů postup zpomalí. Maximální doba trvání kola je 60 minut, nějaký čas potřebuje ČTÚ na vyhodnocení (řekněme 15 minut), čtvrt hodiny předem musí informovat o zahájení dalšího kola, takže když to dobře půjde, zabere jedno kolo 1,5 hodiny. Za den se tak stihne nejméně pět aukčních kol.

S postupem času budou účastníci odpadávat. Vyčerpají svůj finanční limit (cena frekvenčních bloků už na ně bude příliš vysoká) nebo přijdou o všechny aktivitní body, v nejlepším případě pak budou spokojeni s tím, co vydražili, a po zbytek aukce se budou modlit, aby jejich nabídku nikdo nepřebil.

Se snižováním počtu účastníků lze předpokládat postupné zrychlování aukčních kol. Čas potřebný na vyhodnocení, rozeslání zpráv a čtvrthodinové informování ale bude muset být zachován, takže i kdyby účastníci stihli podat nabídku řekněme za 15 minut, tak se pod 45 minut na jedno kolo nedostaneme. To vydá přibližně na 10-11 kol denně.

Samozřejmě nemůžeme předpokládat, kolik časů zabere analýza možností, taktizování, konzultace s právníky nebo zahraničními majiteli. Právě v tom spočívá největší „problém“ celé aukce. Z větší míry se totiž jedná o politické rozhodnutí, takže vše bude ze strany stávajících i případných nových operátorů zahaleno rouškou „ostrých“ politických vyjádření.

Reklama