Co přinese aukce mobilních frekvencí

Reklama

ČTÚ zveřejnil první návrh podmínek, za jakých prodá volné frekvence. Podmínky nyní podstoupí veřejnou konzultaci. Pokud vše dobře dopadne, mohou se na českém trhu objevit další mobilní operátoři. Zatím ale nepředbíhejme a podívejme se, co ČTÚ vlastně navrhuje.

Všechny problémy mobilního světa jsou způsobeny tím, že frekvence se řadí k tzv. vzácným zdrojům. Podobně jako je v přírodě omezený počet ropných ložisek nebo míst s výskytem železné rudy, není možno v omezeném frekvenčním pásmu rozjet neomezený počet mobilních operátorů (nebo třeba televizních vysílačů). A přitom samozřejmě platí, že čím méně subjektů určitý vzácný zdroj ovládá (ať je to ropný vrt nebo frekvenční pásmo), tím méně konkurenční prostředí se tam vyskytuje.

Volné frekvence prezentované nyní občas jako spása českých telekomunikací, se tudíž neobjevily jen tak zničehonic. Uvolnily se postupným ukončováním vysílání analogové televize. Aby nezůstaly zbůhdarma ležet ladem, bylo rozhodnuto (v souladu se zvyklostmi v jiných zemích) prodat je mobilním operátorům.

Mnohokrát kritizovaný Český telekomunikační úřad již dopředu avizoval, že zatímco až doposud neměl možnost nijak direktivně regulovat dění na telekomunikačním trhu, při stanovení podmínek aukce si může diktovat ledacos.

O co se hraje

ČTÚ stanovil tři cíle, kterých chce díky aukci dosáhnout. Předně je to rozjetí sítí čtvrté generace (4G, LTE), za druhé zvýšení konkurenčního prostředí v oblasti telekomunikací, za třetí získání nových příjmů do státního rozpočtu.

K těmto účelům má k dispozici tři frekvenční pásma. 800 MHz, 1 800 MHz a 2600 MHz. V prvním případě jsou k dispozici dva bloky po 30 MHz, v druhém dva bloky po 24,9 MHz a ve třetím 2 po 70 MHz a jeden po 50 MHz. Celkově tedy přibližně 300 MHz.

ČTÚ omezí maximální množství nových frekvencí vydražených jedním subjektem (jinými slovy zabrání současným hráčům, aby skoupili všechny volné frekvence), čímž takřka stoprocentně garantuje příchod nového operátora. Kromě toho blok 2× 15 MHz v pásmu 1 800 MHz nesmí koupit nikdo ze stávajících hráčů. Aukce bude vícekolová souběžná (tzv. typ SMRA-S) s přihazováním.

Celkem se draží 40 bloků, vyvolávací cena činí 9,194 miliardy korun. Konečná cena samozřejmě není známa a záleží na ochotě současných i nových operátorů investovat do rozvoje svých sítí. V každém případě lze konstatovat, že svůj třetí cíl (vydělat peníze státnímu rozpočtu) tímto ČTÚ splní. Operátoři budou mít nárok využívat frekvence pro dalších patnáct let.

A co za to

Druhý cíl, rozvoj LTE, bude splněn tzv. rozvojovými kritérii. Při dražbě frekvencí v pásmu 800 MHz platí podmínka, že operátor musí pokrýt tzv. okres ze skupiny A (méně osídlený) a teprve poté může pokrývat hustěji osídlený okres ze skupiny B.

Kromě toho musí být do pěti let pokryto 95 % okresů skupiny A plus dálniční a železniční koridory. V případě, že tyto frekvence vydraží nový operátor, dostane rok k dobru, tedy platí pro něj limit šest let.

U dražby frekvenčního pásma 1 800 MHz platí podmínka pokrytí 50 % populace do pěti let (shodně pro nové i staré subjekty na trhu), v případě pásma 2 600 MHz pak 30 % populace do pěti (současný operátor) nebo šesti (nový operátor) let.

Na tomto místě je nutno poznamenat, že dražené frekvence jsou tzv. technologicky neutrální, takže není nikde předepsáno, jakou technologii s jejich využitím operátor nasadí. Lze ale předpokládat, že se operátoři budou snažit použít nějakou standardní technologii, která jim přinese nové zákazníky, takže v podstatě nic jiného než UMTS a LTE nelze očekávat.

Rychlejší vstup nováčků

Třetí cíl, zlepšení konkurenčního prostředí, zabezpečí povinnost národního roamingu a povinnost velkoobchodní nabídky. O co jde? V rámci národního roamingu budou noví majitelé frekvencí povinni zpřístupnit svou síť jiným operátorům – ostatním účastníkům aukce. Velkoobchodní nabídka zase umožní vstup virtuálních operátorů. Noví majitelé budou muset otevřít svou síť všem operátorům, tedy i těm, kteří se aukce nezúčastní.

Teď se na to podíváme podrobněji. Každý, kdo získá minimálně dva bloky ve frekvenčním pásmu 800 MHz, musí umožnit přístup do své 2G a 4G sítě (tedy GSM a LTE). Zpřístupnění sítí třetí generace je dobrovolné a bude zvýhodněno v rámci předchozího bodu (reciproční pokrývání méně obydlených okresů). Právo žádat vstup do sítě má každý, kdo vydraží alespoň jeden blok v pásmu 1,8 GHz nebo dva bloky v pásmu 2,6 GHz (v tomto případě získá přístup na 10 let) nebo blok v pásmu 800 MHz (v tom případě ho ostatní musí pustit do sítě na 5 let). Kromě toho musí pokrýt signálem aspoň 20 % populace.

Kromě zmíněného národního roamingu je tu povinná velkoobchodní nabídka. Každý, kdo získá v aukci libovolný kmitočet, má povinnost nabídnout svou LTE síť (ale nikoliv už 2G a 3G) komukoli, kdo o ni projeví zájem.

Nyní je aukce ve fázi zveřejnění podmínek na stránkách ČTÚ. Na základě veřejného připomínkování budou pravděpodobně v červnu zveřejněny definitivní podmínky aukce. No a do konce roku 2012 pak proběhne vlastní aukce včetně vyhlášení výsledků.

Věštíme z křišťálové koule

Český telekomunikační úřad tedy provedl první výkop. Nyní je na straně veřejnost. Osobně očekávám, že připomínky pošlou jak všichni současní operátoři (všichni již dříve prohlásili, že o volné frekvence mají zájem), tak nejrůznější zájmová sdružení (například nejrůznější stávkující skupiny) a možní noví operátoři (další nadnárodní skupiny).

Zatím tedy není ani zdaleka jisté, v jaké podobě bude nakonec aukce vyhlášena. Zkusme ale na chvíli zavěštit z křišťálové koule a zkusit předpovědět, co se bude po ukončení aukce (tedy v roce 2013) v českém telekomunikačním světě dít.

Podle mých odhadů je takřka jisté, že se aukce zúčastní současní operátoři, i když není jisté, jestli všichni (vzpomeňme například na aukci 3G licencí, kterých se zpočátku neúčastnil Vodafone). Z toho automaticky vyplývá několik věcí. Nejpozději v roce 2018 bude pokryta „takřka celá republika“ rychlým mobilním internetem. Dílčí pokrývání proběhne už dřív, operátoři budou chtít ve vlastním zájmu pokrýt lukrativní okresy, což s sebou ponese povinnost pokrýt venkov.

Dále je jasné, že se v Česku hodně rychle objeví další operátoři. A to dokonce i plnohodnotný operátor, který rychle pokryje 20 % populace (Prahu a nejbližší okolí) a rovnou dostane od ostatních signál v celé republice (podobně jako nyní francouzský Free). Nebude se ale moci chlubit 3G signálem, u toho má ČTÚ strach ze soudních sporů se současnými operátory. Kromě toho pak s naprostou jistotou nastoupí operátoři virtuální, byť pouze v 4G síti.

Hlavním krátkodobým přínosem pro český telekomunikační trh bude relativně rychlý nástup 2G operátora. Ten se objeví ihned poté, co zvládne sám pokrýt 20 % populace. Okamžitě dostane 100% pokrytí 2G a postupně (do pěti let) získá přístup k 95% pokrytí LTE.

Nástup virtuálních operátorů lze očekávat nejpozději do pěti let od ukončení aukce, do té doby by se totiž virtuální operátor nemohl chlubit rozumným pokrytím. Samozřejmě je možné, že by se nový zájemci dohodli se stávajícími operátory na zpřístupnění jejich 2G a 3G sítí, vzhledem k aktuální situaci ale nic takového nepředpokládám. ČTÚ hodlá do budoucna regulovat trh s velkoobchodními nabídkami, ty se ale, jak již víme, budou týkat jen LTE sítí.

Reklama