Spasí nás ČTÚ? V roce 2013 nejspíš ne

Reklama

Český telekomunikační úřad zveřejnil priority své práce pro rok 2013. V oblasti mobilních operátorů, která nás pochopitelně zajímá nejvíce, bohužel příliš priorit nemá. Tedy, příliš nových nemá, v podstatě bude dělat totéž co letos, dokončí rozběhnuté projekty.

Tisková zpráva k tomu říká: „Rada se shodla na tom, že nejvyšší pozornost bude, vedle zdárného dokončení aukce volných kmitočtů a podpory soutěže na mobilním trhu, věnována ochraně a informovanosti spotřebitelů.“ To je samozřejmě úřednický jazyk, který je nutno přeložit do řeči obecné.

Zdárné dokončení aukce je jen otázkou času. Aukce je přes připomínky současných operátorů rozjeta a nyní jde jen o to, počkat, až se všichni účastníci náležitě vyřádí svými příhozy, ustát případné protesty a vystavit potvrzení o přidělení frekvenčního pásma. Přesto, že je to pro český telekomunikační trh extrémně důležitá událost, běží jaksi samospádem, v roce 2013 určitě „nějak dopadne“.

Z toho vyplývá i podpora soutěže na mobilním trhu. Až samospádem skončí aukce frekvencí, objeví se pravděpodobně PPF mobil a celá řada dalších virtuálních operátorů, čímž bude podpořena soutěž. Role ČTÚ je v tomto směru minimální, sice by mohl působit jako prostředník při jednání mezi stávajícími a novými operátory, zkušenosti ale ukazují, že si to snadněji dohodnou sami.

Bod ochrana a informovanost spotřebitelů zahrnuje analýzu smluv a všeobecných obchodních podmínek. Tu už ale ČTÚ provádí rok, takže opět nic nového. Až s analýzou skončí, sepíše konkrétní požadavky, které (nejspíš formou doporučení) zašle mobilním operátorům. Hodlá také vytvořit informační portál pro koncové spotřebitele, kde je bude o výsledcích analýz informovat.

Reklama