T-Mobile dokončil testování C-Roads

Reklama

Projekt C-ROADS je evropský projekt pro komunikaci mezi vozidly, infrastrukturou a dalšími účastníky provozu. Jeho cílem je zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích.

O C-Roads se hodně hovoří v souvislosti s nástupem autonomních automobilů, které budou získávat data o okolním provozu přímo „od silnice“. Budoucí využití ale není určeno jen řidičům, kterým bude dodávat aktuální informace o dopravní situaci těsně před vozidlem, ale také integrovanému záchrannému systému nebo například společnosti ŘSD, jež je schopna označit svá vozidla a včas avizovat práci na silnici.

Dne 30.6. skončila část testování,  realizovaná společností T-Mobile. Testy probíhaly v laboratorních podmínkách i v běžném silničním provozu, kdy systém pomáhal řešit reálné dopravní situace. Výsledky testu budou k dispozici na podzim.

Reklama