T-Mobile má infolinku pro neslyšící

Reklama

T-Mobile spustil v srpnu infolinku pro neslyšící a nedoslýchavé zákazníky. Funguje jako kombinace hlasového hovoru a webového chatu.

Infolinku najdete v sekci kontakty přímo na webu T-Mobile. Tam zadáte svoje telefonní číslo a operátor vám obratem zavolá. Současně se ze stránky T-Mobilu otevře webový chat. Komunikace nyní probíhá dvěma cestami.

Zákazník mluví s operátorem hlasem. Operátor mu hlasově odpovídá, jeho slova ale převádí do psané podoby přepisovatelé z partnerských agentur Transkript online a TextCom, které zaměstnávají často nevidomé přepisovatele. Služba je tak vhodná nejen pro neslyšící nebo nedoslýchavé, ale třeba i pro cizince, kteří nerozumí rychlé mluvené řeči a písemná podoba jim pomůže. Od startu služby ji využilo více než 260 zákazníků operátora. Podle České unie neslyšících žije v Česku asi 15 tisíc neslyšících a dalších asi 100 tisíc těžce nedoslýchavých nebo ohluchlých.

Pokud zrovna nemluvíte s infolinkou operátora, můžete využít bezplatnou aplikaci eScribeDroid, která se pokusí o strojový přepis mluvené řeči. Funguje ale za ideálních podmínek – při tichém okolí a zřetelné artikulaci mluvčího.

Reklama