T-Mobile testuje volání přes Wi-Fi

Reklama

T-Mobile spustil v testovacím provozu technologii VoWiFi, která umožní telefonovat i v místech, kde je to s kvalitou klasického mobilního signálu poněkud horší.

Technologie VoWiFi umožňuje standardní mobilní volání a posílání SMS/MMS přes Wi-Fi síť, a to při zachování mobilního čísla. T-Mobile ji nyní spustil v rámci interního testování a v řádu několika týdnů ji chce nabídnout široké veřejnosti.

Pokud je v daném místě Wi-Fi síť dostupná, telefon ji využije zcela automaticky. Zákazník se přitom nemusí obávat ztráty signálu při odchodu z Wi-Fi pokrytí – v takovém případě hovor plynule přejde do sítě LTE (jako VoLTE hovor). Stejný princip se uplatní při přechodu z LTE do Wi-Fi.

Komentář Mobinfo.cz

Využití Wi-Fi sítí bylo jen otázkou času. Operátoři se totiž potýkají s celou řadou problémů, od problémů s kapacitou sítě (sítě využíváme stále více nejen k volání, ale i k datovým přenosům), až po problémy se signálem (jsme příliš líní vyběhnout si zavolat před restauraci).

Zatímco datový provoz už se přesunul z velké části na Wi-Fi, ten hlasový ještě zůstává v mobilních sítích. Snahy nabízet provozovatelům nejrůznějších podniků (od restaurací po železnici) repeatery pro zesílení mobilního signálu se příliš neujaly. Skoro každý už ale má Wi-Fi router (opět od restaurací po železnice).

S nasazením VoWiFi je spojeno hned několik problémů, s nimiž se bude muset operátor vypořádat, i kontroverzí:

  • kvalita Wi-Fi: k hlasovému provozu je potřebná určitá rychlost internetového připojení a stabilita Wi-Fi sítě. Zatímco ve vlastní síti dokáže operátor tyto parametry pohlídat, potenciálně pofidérní sítě například ve venkovských hospodách budou zcela mimo jeho kontrolou.
  • přenesení nákladů: za volání platíte operátorovi. On část peněz investuje do budování a provozu sítě. Tato známá poučka už nyní neplatí. Zisky sice i nadále skončí na účtu operátora, náklady na budování sítě ale ponese někdo jiný.
  • handover: mobilní telefon není k síti připojen kabelem a mnozí z nás při formulaci myšlenek „musí chodit“. Když při chození přejdou z jedné části (buňky) mobilní sítě do druhé, zvládne to operátor zařídit. Přechod mezi různými sítěmi už je problematičtější a propojení různých technologií přenosu hlasu prakticky nemožné. Proto taky T-Mobile nabídne pouze přechod/handover mezi sítěmi LTE a Wi-Fi, které obě přenáší hovory formou datových přenosů (VoLTE – VoWiFi). Jakmile vyjdete ze signálu Wi-Fi i LTE (například na EDGE nebo 3G) hovor nejspíš spadne.

Reklama