Vodafone má zelenou síť

Reklama

Vodafone se snaží v rámci své společenské odpovědnosti využívat pro napájení mobilní sítě co nejvíce obnovitelných zdrojů elektrické energie. Aktuálně se mu to daří přibližně ze 70 % a i těch zbylých 30 se snaží přírodě kompenzovat.

Největším žroutem energie je v případě mobilních operátorů síť vysílačů. Osvětlení kanceláří, prodejen a provoz počítačů kancelářských pracovníků spotřebuje asi desetinu celkové spotřeby energie, zbylých devadesát procent jde do vysílačů a telekomunikační infrastruktury obecně. Ročně spolkne mobilní síť Vodafonu 50 GWh energie, což vyrábí Jaderná elektrárna Temelín o něco déle než jeden den.

Na rozdíl od rakouských aktivistů (kteří prodávali nálepky k zásuvkám, které mění barvu v případě odběru energie ze zlořečeného Temelína) si je Vodafone vědom toho, že u energie nelze rozlišit, z jakého zdroje byla vyrobena. Vybral si ale takového dodavatele, který v největší možné míře využívá obnovitelných zdrojů.

Vodafonu tedy dodává energii EO.N., který do „své“ elektřiny přidává 50 % energie z vodních elektráren, 20 % z bioplynových stanic (biologicky rozložitelný odpad se zpracuje na metan), 20 % z fotovoltaických elektráren a blíže nespecifikovanou část ze spalování biomasy. Celkový součet je sice 90 %, ne všechny zdroje lze ale využít nepřetržitě (například fotovoltaika funguje jen při slunečním svitu apod.), takže celkově se podíl zelené energie pohybuje kolem 70 %.

Nejekologičtější je energie, která se nevyrobí

Nasazování obnovitelných zdrojů energie má své meze, výhodnější je část energie ušetřit. Vodafone, stejně jako všichni ostatní operátoři, v rámci obnovy sítě instaluje modernější vysílače. Ty se kromě nových technologií (3G namísto GPRS apod.) vyznačují také energetickou úsporností. Celkově tak spotřeba mobilní sítě postupně klesá.

Dalším možným krokem, k němuž však zatím sáhli jen konkurenti Vodafonu, je sdílení části sítě. V T-Mobile a O2 se dohodli, že nemá smysl budovat v některých lokalitách dvě nezávislé 3G sítě, a v rámci úspory peněz, času a v neposlední řadě elektrické energie, vybudovali síť napůl a vzájemně si je sdílí.

V rámci dalších úspor Vodafone omezuje nasazování klimatizací do svých vysílačů, kdekoliv je to možné (a možné je to ve čtvrtině případů), větrá raději přirozeným prouděním vzduchu. Světla označující kvůli bezpečnosti letového provozu obrysy vysokých antén tvoří energeticky úsporné LED diody.

Ať se ale operátoři snaží sebevíc, část energie bude vždycky pocházet z méně ekologických zdrojů. Vodafone se rozhodl těchto přibližně 30 neekologických procent kompenzovat výsadbou nových stromů v chráněných krajinných oblastech. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jich ročně vysadí dvacet tisíc a snaží se zachovat původní druhy.

Reklama