ČTÚ kontroloval přenositelnost čísel, operátoři se polepšili

Reklama

Český telekomunikační úřad kromě řady jiných činností také vyřizuje stížnosti zákazníků na mobilní operátory, dodržuje kontrolování pravidel apod. Na konci roku opětně zjišťoval, zda operátoři správně přenášejí čísla. A musel konstatovat, že se zlepšili.

Přenositelnost čísla vám umožňuje změnit operátora a zachovat své staré číslo, jednoduše si ho přenesete s sebou. Operátoři by se tomu samozřejmě rádi bránili, ČTÚ ale nekompromisně stanovuje pravidla, jimiž se musí přenositelnost řídit. Ta zahrnují například termíny, do nichž musí k přenosu čísla dojít, stanovuje, že vám v něm operátor nesmí bránit, pokud máte vyřešené všechny závazky apod.

Občas se ale vyskytne problém, zákazník pošle ČTÚ stížnost, a ten se jí následně musí zabývat. Jednou za čas také provádí namátkovou kontrolu, aby zjistil, zda operátoři skutečně všechny náležitosti dodržují. Na konci roku 2012 provedl takovou kontrolu 101 případů, z čehož 61 byly stížnosti zákazníků, 40 náhodně vylosoval.

Bohužel ne ke všemu získal od operátorů podklady, ti totiž archivují informace jen dva měsíce, po které může zákazník podat reklamaci. Úřad tak získal podklady k 78 případům, z nichž v 11 zjistil nějaké pochybení na straně operátorů. Situace s přenositelností čísla se obecně zlepšuje. V roce 2011 evidoval ČTÚ stížnosti k přenosu telefonního čísla u celkem 707 čísel, v roce 2012 pak pouze u 174 čísel.

Reklama