ČTÚ zodpovídá dotazy k aukci frekvencí

Reklama

Český telekomunikační úřad zveřejnil odpovědi na otázky týkající se finálních podmínek aukce volných frekvencí. Nyní už nic nebrání tomu, aby zájemci o dražbu podali svoje přihlášky, na což mají o něco více než měsíc.

Podle pravidel aukce se mohl kdokoliv zeptat na vše, co mu bylo v souvislosti se zveřejněnými finálními podmínkami aukce nejasné. Termín pro zaslání otázek končil 21 dní po uveřejnění podmínek, Český telekomunikační úřad pak musel do čtyřech dní vypracovat odpovědi.

Celkem se ozvalo šest subjektů, jejichž identitu zatím ČTÚ nebude odhalovat. Poslali takřka šedesát otázek, které ČTÚ poctivě zodpověděl. Každému tazateli odpoví na jeho dotazy písemně, k tomu ale všechny otázky a odpovědi zveřejní na svých stránkách.

Dotazy směřovaly zejména k podmínkám účasti v aukci, k podmínkám využívání nabízených kmitočtů, k závazkům národního roamingu a rovněž k pravidlům vlastní aukční fáze. Další skupina dotazů se týkala postupu ČTÚ při ověřování plnění stanovených rozvojových kritérií a při řešení případů vzájemného rušení nových a současných rádiových sítí

Kompletní přehled všech otázek a odpovědí můžete najít na webových stránkách ČTÚ.

Lhůta pro doručení přihlášek do aukce končí dne 10. září 2012 ve 12:00 hod. Otevření obálek s přihláškami proběhne následující pracovní den, tedy 11. září 2012 v 9:00 hod. v sídle ČTÚ. Podle dalšího předběžného harmonogramu pak budou do 10. října žadatelé informováni o splnění či nesplnění podmínek účasti a ti úspěšní obdrží pozvání do aukční části. Školení účastníků a dvě zkušební aukce proběhnou počátkem listopadu.

Vlastní aukci kmitočtových úseků a následné přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

Reklama