Vodafone od března zdraží o 9 %

Reklama

Vodafone se rozhodl promítnout do svého zdražení inflaci i rostoucí ceny energií, i když opakuje, že se snaží chovat co nejúsporněji a trvale optimalizuje všechny svoje procesy.

Ceny měsíčních balíčků mobilních služeb Vodafone navyšuje o 9 % pro firemní i nefiremní zákazníky. Ceník se nemění u předplacených karet ani služby Vodafone TV. Pokud má zákazník na aktuální služby nějaké zvýhodnění, nová cena ho zohlední. Upravený ceník začne platit 26. února 2023. U stávajících zákazníků změna proběhne po tomto datu vždy s nejbližším zúčtovacím obdobím.

V praxi to znamená, že pokud máte zúčtovací období třeba do 20. dne v měsíci, tak vám nové ceny naskočí až od 20. března. Noví zákazníci samozřejmě budou mít zvýšené sazby už od okamžiku, kdy si službu pořídí. Operátor automaticky zvýší omezení Flexistrop o 10 %, aby nedošlo k nevítanému omezení služeb.

Reklama